Remise Woonbegeleiding

Een plek waar je rustig zelfstandig kunt wonen

Welkom op de website van Remise Woonbegeleiding

Woonprojecten in Zeist: Momenteel vol.    

Woonprojecten in Amersfoort: 1 plek beschikbaar

Aanbod Remise

Wij bieden begeleid wonen en ambulante begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van jouw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Je woont al zelfstandig maar kan wel wat hulp thuis gebruiken?
Hierbij bieden wij hulp aan cliënten met de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornis), LVG (Licht verstandelijk Gehandicapt), NAH (niet aangeboren hersenletsel), Dementie en andere psychiatrische problematiek.

Voor wie bieden wij een Remise?

voor (jong) volwassenen:

  • Met een wens tot zelfstandig wonen samen met een paar anderen.
  • Je hebt een diagnose: binnen het autisme-spectrum, een psychiatrische aandoening of een niet-aangeboren-hersenletsel.
  • Of je hebt een verstandelijke beperking.
  • Je hebt een daginvulling of we zoeken samen naar een passende daginvulling.

Op deze website vertellen we:

1) Waarom kiezen voor Remise woonbegeleiding?

2) Hoe ziet onze begeleiding eruit?

3) Hoe kun jij hieraan deelnemen?