Remise Woonbegeleiding

Een plek waar je rustig zelfstandig kunt wonen

 

Woonprojecten in Zeist: 1 plek beschikbaar.

Woonprojecten in Amersfoort: momenteel vol

 

Meer informatie over beschikbare woonplekken

Aanbod Remise

Wij bieden begeleid wonen en ambulante begeleiding aan mensen met een zorgindicatie. Onze begeleiding is gericht op het vergroten van jouw zelfredzaamheid en zelfvertrouwen.

Je woont al zelfstandig maar kan wel wat hulp thuis gebruiken?
Hierbij bieden wij hulp aan cliënten met de volgende diagnoses: ASS (Autisme Spectrum Stoornis), LVG (Licht verstandelijk Gehandicapt), NAH (niet aangeboren hersenletsel), Dementie en andere psychiatrische problematiek.

Voor wie bieden wij een Remise?

Voor (jong) volwassenen:

 • Met een wens tot zelfstandig wonen samen met een paar anderen.
 • Je hebt een diagnose: binnen het autisme-spectrum, een psychiatrische aandoening of een niet-aangeboren-hersenletsel.
 • Of je hebt een verstandelijke beperking.
 • Je hebt een daginvulling of we zoeken samen naar een passende daginvulling.

Waarom kies je voor Remise?

Identiteit

Geloof is belangrijk in ons leven. We geven hier samen invulling aan.
Samen leven is oog en oor voor elkaar hebben. Respect en vertrouwen is bij ons de basis. 
We zijn een Christelijke organisatie, maar jij bepaalt zelf welke richting jij je leven wilt geven.

Visie op begeleiding

Geloof is belangrijk in ons leven. We geven hier samen invulling aan.
Samen leven is oog en oor voor elkaar hebben. Respect en vertrouwen is bij ons de basis. 
We zijn een Christelijke organisatie, maar jij bepaalt zelf welke richting jij je leven wilt geven.

Visie op wonen

Zelfstandig wonen moet voor iedereen haalbaar zijn, ook voor jongeren met lage inkomsten.

Je vindt nergens anders begeleid wonen met zo lage huurkosten!

Een remise

is een overdekte ruimte waar trams en bussen gestald worden.

(Wikipedia)

Remise

is ook een ander woord voor gelijkspel. Bij Remise is iedereen gelijkwaardig.

Hoe ziet onze woonbegeleiding eruit?

 • Zelfredzaamheid vergroten, dus aanleren waar mogelijk en overnemen waar nodig.
 • Samenwerken met je naastbetrokkenen.
 • Een eigen Persoonlijk Begeleider en woonbegeleiders ter ondersteuning.
 • 24- uurs bereikbaarheid (bij beschermd wonen).
 • Dagelijkse woonbegeleiding (of een paar keer per week).

Hoe ziet onze ambulante begeleiding eruit?

 • Aansluiten bij jouw hulpvraag.
 • 1 vaste persoonlijke begeleider.
 • Begeleiding bij jou thuis, regie in jouw handen.

Een reis van duizend kilometer begint bij de eerste stap

Voorbeeld van een woonhuis van Remise

 

Jouw deelname

De begeleiding wordt betaald vanuit een zorgindicatie op basis van ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit is afhankelijk van waar je woont en waar je voor kiest.

Voor de begeleiding betaal je een door de overheid vastgestelde eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomsten.